قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

مدلها

قطعات دامپتراک HD465-2  کوماتسو

قطعات موتور  VTA-1710-C

قطعات دامپتراک HD465-5  کوماتسو

قطعات موتور SAA6D170E کوماتسو

قطعات دامپتراک HD465-7 کوماتسو

قطعات موتور  SAA6D170E-5

قطعات دامپتراک HD405-6 کوماتسو

قطعات موتور SAA6D140E3 دامپتراک کوماتسو

قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

سایر مدلها

قطعات دامپتراک HD320 کوماتسو  ، قطعات دامپتراک  HM300کوماتسو ، قطعات موتور دامپتراک HM350 کوماتسو   قطعات موتور دامپتراک HM400 کوماتسو ، قطعات موتور دامپتراک HD406 کوماتسو، قطعات یدکی دامپتراک HD465 کوماتسو

قطعات موتوری دامپتراک HD465 کوماتسو

لوازم یدکی دامپتراک کوماتسو ، لوازم موتوری دامپتراک کوماتسو HD 465، قطعات دامپتراک کوماتسو HD 465، موتور کامل دامپتراک  کوماتسو HD 465، بلوک سیلندر موتور کوماتسو HD 465، بلوک سیلندر موتور دامپتراک  کوماتسو HD 465، سرسیلندر موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، میلنگ موتور دامپتراک کوماتسو HD 465 ،  بوش موتور دامپتراک کوماتسو HD 465 ، پیستون موتور دامپتراک  کوماتسو HD 465، رینگ موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، شاطون دامپتراک کوماتسو HD 465، گژپین موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، میل سوپاپ موتور دامپتراک  کوماتسو HD 465، بوش میل سوپاپ موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، کارتل موتور دامپتراک کوماتسو HD 465 ،  اویل پمپ موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، واتر پمپ موتور دامپتراک کوماتسو HD 465

سایر قطعات موتوری

قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

واشر سرسیلندر موتور دامپتراک  کوماتسو HD 465 ،  سوپر شارژ موتور دامپتراک  کوماتسو HD 465، سوپاپ موتور دامپتراک کوماتسو HD 465،  سیت سوپاپ موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، گاید سوپاپ موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، منیفولد هوا موتور کوماتسو HD 465، منیفولد اگزوز موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، یاتاقان ثابت یاتاقان متحرک بقل یاتاقان موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، درب رادیاتور دامپتراک کوماتسو HD 465، رادیاتور دامپتراک کوماتسو HD 465، کاسه نمد سر و ته میلنگ دامپتراک کوماتسو HD 465، پروانه موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، پمپ گازوئیل دامپتراک کوماتسو HD 465، واشر کامل سر سیلندر موتور دامپتراک کوماتسو HD 465

قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

سایر قطعات موتوری

واشرکامل موتور دامپتراک کوماتسو HD 465 ، خاموش کن دامپتراک  کوماتسو HD 465، خاموش کن موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، خفه کن دامپتراک کوماتسو HD 465  ، خفه کن موتور دامپتراک  کوماتسو HD 465، زنجیر کامل دامپتراک  کوماتسو HD 465، توربو شارژ دامپتراک  کوماتسو HD 465، واشر قسمت پایین دامپتراک کوماتسو HD 465، پروانه موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، ترموستات موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، المنت دامپتراک کوماتسو HD 465، فنر سوپاپ موتور دامپتراک کوماتسو HD 465، منبع آب رادیاتور دامپتراک کوماتسو HD 465، شلنگ اب رادیاتور دامپتراک کوماتسو HD 465، شیلنگ اب رادیاتور دامپتراک کوماتسو HD 465،

قطعات گیربکس و اکسل دامپتراک HD465 کوماتسو

قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، لوازم گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465،  قطعات داخل گیربکس کوماتسو HD 465، پمپ حرکت گیربکس دامپتراک HD 465 کوماتسو،  صفحه گرافیتی گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، صفحه آهنی گیربکس لو.در کوماتسو HD 465 ، دنده کاریر گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، واشر برنجی دنده کاریر گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، شافت وسط گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، شافت و دندهای داخل گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، فنر موجی گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465  ، شیرکنترل گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، شیر شوک گیر گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، شیر برقی گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، فشنگی حرارت گربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، پوسته گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465

سایر قطعات گیربکس

قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

سیل رینگ کیت گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، واشرکامل گیربکس دامپتراککوماتسو HD 465،  دنده های داخل گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، شافت گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، دندهای گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، کلاج گیربکس دامپتراک کوماتسو HD 465، شافت هرزه گرد گیربکس، توربین دامپتراک کوماتسو HD 465، توربین کامل دامپتراک کوماتسو HD 465، قطعات توربین دامپتراک کوماتسو HD 465 ، استاتور توربین دامپتراک کوماتسو HD 465، روتور توربین دامپتراک کوماتسو HD 465، پوسته چدنی توربین دامپتراک کوماتسو HD 465، شافت ثابت توربین دامپتراک کوماتسو HD 465، شافت متحرک توربین دامپتراک کوماتسو HD 465، بلبرینگ سر و ته توربین دامپتراک کوماتسو HD 465، کیت توربین دامپتراک کوماتسو HD 465، اکسل کامل دامپتراک کوماتسو HD 465،  قطعات اکسل دامپتراک کوماتسو HD 465،  لوازم اکسل دامپتراک کوماتسو HD 465

سایر قطعات گیربکس

توپی چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465، پلوس چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465 ، دنده سر پلوس دامپتراک کوماتسو HD 465، دندهای داخل چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465،  پیستون ترمز چرخ کوماتسو HD 465 ، سیلندر ترمز چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465، صفحه گرافیتی چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465، لوازم چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465، کرانویل پینیون دامپتراک کوماتسو HD 465، دنده دیشلی و صلیبی دامپتراک کوماتسو HD 465، کاسه نمد چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465، پوسته اکسل دامپتراک کوماتسو HD 465، کاسه چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465، سیل کیت ترمز چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465 ، رینگ چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465 ، توپی چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465، هوزینگ چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465،  چهار شاخ گاردون دامپتراک کوماتسو HD 465، بلبرینگ چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465، صفحه اهنی چرخ دامپتراک کوماتسو HD 465، کله گاوی دامپتراک کوماتسو HD 465، دیفرانسیل دامپتراک کوماتسو HD 465

قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

قطعات هیدرولیک دامپتراک 465 کوماتسو

قطعات هیدرولیک دامپتراک کوماتسو، پمپ هیدرولیک دامپتراک HD 465 کوماتسو، شیرکنترل دامپتراک کوماتسو HD 465،  پمپ مادر دامپتراک کوماتسو، قطعات پمپ فرمان دامپتراک کوماتسو HD 465، پمپ فرمان اضطراری دامپتراک، پمپ حرکت دامپتراک کوماتسو HD 465، جک بالابر دامپتراک کوماتسو  HD 465، پمپ بالابر دامپتراک کوماتسو hd 465، کیت شیرکنتر دامپتراک کوماتسو HD 465 ،  شیر فشارشکن  hd 465، قطعات ساسپنشن دامپتراک کوماتسو HD 465 ، پمپ هیدرولیک مدار ترمز دامپتراک کوماتسوHD465 ، گاور نر باد دامپتراک کوماتسوHD465

سایر قطعات هیدرولیکی

پمپ فرمان اضطراری کوماتسوHD465 ، قطعات جک دامپتراک HD 465، اوربیتال فرمان دامپتراک کومانتسو 465، جک استیک  HD 465، جک بالابر  hd 465،  یونیت پمپ hd 465 کوماتسو، شیلنگ هیدرولیک hd 465 کوماتسو، کیت جک بالابر کوماتسو hd 465، پمپ ترمز دامپتراک کوماتسو ، شیر شارژینگ دامپتراک  کوماتسو hd 465، جک خالی کن   hd 465 کوماتسو، کیت کامل جک باکت دامپتراک کوماتسو، سیل کیت جک بالابر کوماتسو hd 465، سیل کیت جک خالی کن  hd 465 کوماتسو، روتور و انگشتی پمپ hd 465

قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

قطعات برقی دامپتراک 465 کوماتسو

مانیتور دامپتراک 465 کوماتسو،  ECU دامپتراک HD465 کوماتسو، سوئیچ استارت دامپتراک کوماتسو HD465، فشنگی حرارت دامپتراک کوماتسو HD 465، دینام دامپتراک  کوماتسو HD 465، سیم کشی کامل دامپتراک کوماتسو HD 465، سولونوئید دامپتراک کوماتسو HD 465، شیر حرکت سلونویید دامپتراک کوماتسو HD 465، شیربرقی پمپ دامپتراک کوماتسو HD 465، چراغ خطر دامپتراک کوماتسو HD 465، چراغ خطر عقب دامپتراک کوماتسو HD 465، چراغ جلو دامپتراک  کوماتسو HD 465، چراغ راهنما دامپتراک کوماتسو HD 465، سوئیچ استارت دامپتراک  کوماتسو HD 465، کولر دامپتراک  کوماتسو HD 465، سنسور موتور دامپتراک  کوماتسو HD 465،

سایر قطعات برقی

سنسور پمپ انژکتور دامپتراک  کوماتسو HD 465 ، سنسور پمپ گازوئیل دامپتراک  کوماتسو HD 465 ، دیسپلی دامپتراک  کوماتسو HD 465  ، بوبین برقی پمپ هیدرولیک دامپتراک  کوماتسو HD 465، بوبین رگلاتور پمپ هیدرولیک دامپتراک  کوماتسو HD 465، بوبین برقی دامپتراک  کوماتسو HD 465، پنل کولر دامپتراک  کوماتسو HD 465، کمپرسور کولر دامپتراک  کوماتسو HD 465، کمپرسور کولر دامپتراک کوماتسو HD 465 ،پوسته کولر دامپتراک کوماتسو HD 465 ،

قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

قطعات شاسی

اتاق دامپتراک HD465 کوماتسو ، کابین دامپتراک کوماتسو HD465، اتاق کامل دامپتراک کوماتسو HD465، باکت دامپتراک کوماتسو ، صندلی دامپتراک کوماتسو HD465 ، شیشه دامپتراک کوماتسو HD465، شیشه جلو دامپتراک کوماتسو HD 465، بوم دامپتراک کوماتسو HD465، باکت دامپتراک کوماتسو HD 465، اگزوز دامپتراک کوماتسو HD 465، گارد جلو دامپتراک کوماتسو HD 465، بخاری دامپتراک کوماتسو HD 465، کمپرسور هوا دامپتراک  کوماتسو HD 465،  لاستیک دامپتراک کوماتسو HD 465، لاستیک دامپتراک کوماتسو HD 465، زنجیر چرخ دامپتراک

فیلتر آلات دامپتراک  HD465 کوماتسو

فیلتر اصلی دامپتراک HD465 کوماتسو، فیلترهواکش دامپتراک 465 کوماتسو، فیلترهواکش درونی دامپتراک 465 کوماتسو، فیلتر هواکش بیرونی دامپتراک 465 کوماتسو، فیلتر روغن دامپتراک 465 کوماتسو، فیلتر گازوئیل دامپتراک 465 کوماتسو، فیلتر هیدرولیک دامپتراک 465 کوماتسو، فیلتر آبگیر گازوئیل دامپتراک 465 کوماتسو، فیلتر اصلی هواکش دامپتراک 465 کوماتسو، فیلتر اصلی روغن موتور دامپتراک 465 کوماتسو، فیلتر گازوئیل اصلی دامپتراک HD465 کوماتسو، قطعات یدکی دامپتراک HD465 کوماتسو، فیلتر هیدولیک اصلی دامپ تراک کوماتسو، فیلتر اصلی دامپتراک کوماتسو، فیلتر هواکش فیلیتگارد، فیلتر اصلی فیلیتگارد، فیلتر روغن اصلی فیلیتگارد، فیلتر گازوئیل فیلیتگارد، فیلتر گازوئیل اصلی قیلیتگارد، فیلتر هیدولیک فیلیتگارد، فیلتر هیدرولیک اصلی فیلیتگارد، فیلتر fileetguard، فیلتر فیلیتگارد، فیلتر دونالدسون، فیلتر اصلی دونالدسون، فیلتر روغن دونالدسون، قطعات یدکی دامپتراک 465 کوماتسو، فیلتر گازوئیل دونالدسون، فیلتر هیدرولیک دوتالدسون، فیلتر ساکورا، فیلتر SAKURA، فیلترDONALDSON

قطعات زیر بندی دامپتراک کوماتسو

گروه فنی مهندسی تراک کوماتسو با تکیه بر کادر فنی متخصص و مجرب با بیش از یک دهه سابقه در زمینه ی فروش و تهیه قطعات هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو فعالیت و خدمات خود را با بهترین کیفیت و قیمت به مشتریان گرامی ارائه می دهد.

 

 آدرس فروشگاه تراك كوماتسو : تهران نرسيده به سه راه اذري پاساژ كاترپيلار پلاك ١٧٨

برای مشاوره و خرید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
09127700422
02166610162
02166608246

ضمنا برای تماس با ما میتوانید از فرم تماس استفاده کنید

برای تماس با ما کلیک کنید

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *