لوله فارسونگا دامپتراك HD465-7R
, , ,

لوله فارسونگا دامپتراک HD465-7R

لوله فارسونگا دامپتراک HD465-7R لوله فارسونگا دامپتراک HD465-7R لوازم یدکی دامپتراک کوماتسو ، لوازم موتوری دامپتراک کوماتسو HD 325، قطعات دامپتراک کوماتسو HD 325، موتور کامل دامپتراک  کوماتسو HD 325، بلوک سیلندر موتور کوماتسو HD 325، بلوک سیلندر موتور…
ولو كمک جک اصلی کوماتسویی
, ,

ولو كمک جک اصلی کوماتسویی

ولو كمک جک اصلی کوماتسویی ولو كمک جک اصلی کوماتسویی دامپتراك ٦-٣٢٥ ١٤٠E3 دامپتراك HD465-7 قطعات كوماتسو لوازم یدکی دامپتراک کوماتسو ، لوازم موتوری دامپتراک کوماتسو HD 325، قطعات دامپتراک کوماتسو HD 325، موتور کامل دام…
هارنس موتور 170E5 دامپتراک
,

هارنس موتور 170E5 دامپتراک

هارنس موتور 170E5 دامپتراک هارنس موتور 170E5 دامپتراک هارنس موتور 170E5 دامپتراک هارنس موتور 170E5 دامپتراك HD465-7R HD600-6 HD1250 سیل کروپ چرخ دامپتراک کوماتسو , انواع چهارشاخ گاردان دامپتراک کوماتسو, پمپ هید…