لوله فارسونگا دامپتراک
, , ,

لوله فارسونگا دامپتراک HD465-7R

لوله فارسونگا دامپتراک HD465-7R لوله فارسونگا دامپتراک HD465-7R لوازم یدکی دامپتراک کوماتسو ، لوازم موتوری دامپتراک کوماتسو 465-7R، قطعات دامپتراک کوماتسو HD 785، موتور کامل دامپتراک  کوماتسو HD 465-7R، بلوک سیلندر موتور کوماتسو HD 465-7R، بلوک سیلندر…
چهار شاخه های کوچک و بزرگ دامپتراک HD785-7
, , , , ,

چهار شاخه های کوچک و بزرگ دامپتراک HD785-7

چهار شاخه های کوچک و بزرگ دامپتراک HD785-7 چهار شاخه های کوچک و بزرگ دامپتراک HD785-7 HD465-7R و HD325-6 لوازم یدکی دامپتراک کوماتسو ، لوازم موتوری دامپتراک کوماتسو HD 785، قطعات دامپتراک کوماتسو HD 785، موتور کامل دامپتراک  کوماتسو HD 785،…
المنت ساپلاای پمپ دامپتراک
, , , , , ,

المنت ساپلای پمپ دامپتراک HD325-6

المنت ساپلای پمپ دامپتراک HD325-6 المنت ساپلای پمپ دامپتراک HD325-6 HD785-7 و HD465-7R لوازم یدکی دامپتراک کوماتسو ، لوازم موتوری دامپتراک کوماتسو HD 785، قطعات دامپتراک کوماتسو HD 785، موتور کامل دامپتراک  کوماتسو HD 785، بلوک سیلندر موتور ک…