نوشته‌ها

دنده اسپراکت بلدوزر کوماتسو D155

دنده اسپراکت بلدوزر کوماتسو D155

دنده اسپراکت بلدوزر کوماتسو D155 دنده اسپراکت بلدوزر کوماتسو D155 دنده اسپراکت بلدوزر کوماتسو از اجزای پر سایش و تنش و بسیار مهم زیربندی بلدوزر ها محسوب می شود که ساییدگی در آن سبب کاهش راندمان حرکتی بلدوزر ها می شود. دنده اسپراکت بلدوزر کوم…
پوسته کولر روغن بلدوزر کوماتسو D155
,

پوسته کولر روغن بلدوزر کوماتسو D155

پوسته کولر روغن بلدوزر کوماتسو D155 پوسته کولر روغن بلدوزر کوماتسو D155 بلدوزر کوماتسو 155,لوازم موتوری بلدوزر کوماتسو 155,بوش بلدوزر کوماتسو 155,پیستون بلدوزر کوماتسو 155,رینگ بلدوزر کوماتسو 155,سوپاپ بلدوزر کوماتسو 155,سیت بلدوزر کوماتسو 155,یا…
ترموستات بلدوزر کوماتسو D155
,

ترموستات بلدوزر کوماتسو D155

ترموستات بلدوزر کوماتسو D155 ترموستات بلدوزر کوماتسو D155 بلدوزر کوماتسو 155,لوازم موتوری بلدوزر کوماتسو 155,بوش بلدوزر کوماتسو 155,پیستون بلدوزر کوماتسو 155,رینگ بلدوزر کوماتسو 155,سوپاپ بلدوزر کوماتسو 155,سیت بلدوزر کوماتسو 155,یاتاقان ب…